Komplexné služby pre Vás

Zameranie odštepného závodu
Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a genofond

Predaj okrasných drevín.

OTVÁRACIE  HODINY

PONDELOK - PIATOK

8:00 - 14:30