Lesné semenárstvo

Zber semennej suroviny

Zber semien a semennej suroviny sa môže vykonávať len z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu. Všetky činnosti, ktoré súvisia s LRM, jeho získavaním, manipuláciou s ním a uvádzaním do obehu upravuje zákon č.217/2004 Z.z. o LRM a vyhláška ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 571/2004 Z.z. o zdrojoch RM lesných drevín. Zdrojom reprodukčného materiálu môže byť semenný zdroj, uznaný porast, génová základňa, semenný porast, rodičovský – výberový strom, semenný sad, klon, zmes klonov, multiklonálna varieta.

Základným predpokladom pre plánovanie zberu a jeho hospodárnosti je určenie stupňa úrody, sypavosti, zrelosti a zdravotného stavu semien a plodov.

Stupeň úrody sa pre jednotlivé dreviny určuje osobitne každý rok. Označuje sa číslom v rozsahu 0-neúroda až po 3-plná úroda. Zber semena sa odporúča vykonávať v roku plnej úrody, prípadne v roku strednej úrody, kedy je kvalita semien vyššia a tým sa vytárajú aj vhodnejšie predpoklady na skladovanie počas obdobia niekoľkých rokov.

Spracovanie semennej suroviny

Skladovanie osiva

Ostatné služby v lesnom semenárstve