Lesné semenárstvo
Osivá najvyššej kvality
Lesné dreviny
Pestovanie lesných drevín
Okrasné dreviny
Pestovanie okrasných drevín

Kompletné služby pre Vás

Skladovanie osiva

Krátkodobé, alebo dlhodobé skladovanie osív lesných drevín

Zameranie závodu

História závodu
História závodu

Prierez histórie závodu až po súčasnosť

Lúštiareň
Lúštiareň

Špecializované stredisko Lúštiareň

Škôlkárske strediská
Škôlkárske strediská

Zoznámte sa kde sa nachádzame

Stredisko genofondu
Stredisko genofondu

Obhospodarovanie semenných sadov